Cukrové slavnosti 2015

V sobotu 10. 10. 2015 se v Dobrovických muzeích konaly od 13.00 do 17.00 hodin Cukrové slavnosti s bohatým programem pro všechny. Konala se divadelní představení a taneční ukázky, tradiční ochutnávky cukrů a sirobů, všichni si mohli zkusit výrobu cukrových homolí, cukrářských výrobků, keltských svícnů z řepných bulev a řadu dalšího. Akce přilákala mnoho návštěvníků.

12. 10. 2015