Zahájení cukrovarnické kampaně 2015/2016 v Tereos TTD

Řepná kampaň 2015/2016 byla zahájena 30. září ráno. V úterý 29. září začal návoz cukrové řepy do cukrovarů společnosti v Dobrovici a Českém Meziříčí a 30. září ráno započalo její samotné zpracování.

Cukrová řepa měla v letošním roce, stejně jako většina ostatních plodin, kvůli extrémnímu suchu ztížené podmínky. Poprvé po několika letech tak očekáváme výnos z hektaru nižší než 70 tun při 16% cukernatosti. Při celkové ploše 33 500 hektarů tak v letošní kampani cukrovary společnosti zpracují 2,2 milionu tun cukrové řepy, z toho 1,4 milionu tun v Dobrovici a 800 tisíc tun v Českém Meziříčí. Délka kampaně bude 110, respektive 97 dnů. Během kampaně bude vyrobeno 240 000 tun cukru a 60 000 tun pelet.

Lihovar Dobrovice bude kvůli nehodě při čistících pracích minimálně 50 dnů mimo provoz, z tohoto důvodu očekáváme během kampaně výrazně nižší výrobu surového lihu ve výši 200 000 hektolitrů. Protože nehoda zasáhla především stanici odvodnění, bezvodý líh nebude během kampaně vyráběn vůbec.


30. 9. 2015

Zdroj: Tereos TTD, a.s.