Z Polního dne ve Slovči 2015

Polní den ve Slovči na Nymbursku se letos konal již po dvaadvacáté. Pod záštitou ministra zemědělství proběhl 24. září za účasti několika set návštevníků. Pěstitelé cukrovky se v poloprovozních pokusech mohli seznámit se sortimentem odrůd i s pokusy Řepařského institutu v Semčicích – pro Řepařskou komisi TTD i vlastními. Zahrnovaly zkoušení herbicidních kombinací včetně pokusu s využitím herbicidu Command (účinná látka clomazone), zkoušení variant fungicidní ochrany, hnojení a další.

V rámci polního dne tradičně nechyběla ukázka sklizně cukrovky, do které se zapojily sklízeče Ropa euro Tiger a euro Panter, Grimme Rexor 620 a Holmer Terra Dos T4-40 a Terra Dos T4-30. Dvounápravový vyorávač Holmer Terra Dos T4-30 je na polích v Česku novinkou, po ukázce ve Slovči jej bude možné během letošní sklizně vidět při práci i na dalších lokalitách. Pozornost návštěvníků si získala také ukázka práce čisticích nakladačů, u ukládky řepy na okraji pole pracovaly stroje Kleine Cleanliner Mega a Ropa euro Maus 4.

Patrně největší pozornosti se na akci těšily stánky a prezentace zúčastněných firem na centrální travnaté ploše. Představilo se zde přibližně 35 společností. Zastoupeny byly firmy všechny dodávající osivo cukrové řepy i významní dodavatelé pesticidů. Vystavena byla celá řada zemědělských strojů – na zpracování půdy, traktory, postřikovače, secí stroje, sklizňová a transportní mechanizace i další, např. systém navádění strojů s využitím GPS.

30. 9. 2015