EP schválil omezení podílu biopaliv vyráběných z plodin

Poslanci Evropského parlamentu schválili 28. 4. 2015 návrh, který mění plán podílu biopaliv v motorových palivech. Dosavadní evropská legislativa stanovovala, že v roce 2020 má podíl paliv z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě pohonných hmot dosáhnout 10 %. Podle nynějšího rozhodnutí europoslanců by podíl biopaliv vyráběných ze zemědělských plodin neměl v roce 2020 přesáhnout 7 %. Rozhodnutí by mělo podle poslnců umožnit zvýšení podílu biopaliv druhé či třetí generace. Tento krok je zdůvodňován tím, že plodiny určené k produkci biopaliv zabírají značnou rozlohu zemědělské půdy a konkurují tak produkci potravin. Zastánci omezení tradičních biopaliv požadovali ještě větší omezení. Přijatý návrh označil komisař pro energetiku a klimatické změny Arias Caňete za přijatelný kompromis.


29. 4. 2015

Zdroj: Biom CZ