Polní den cukrové řepy 2014

Cukrová řepa je agronomicky nepostradatelnou plodinou v osevním postupu všech zemědělců hospodařících v řepařských oblastech. Je tzv. královnou polí. Její pěstování není jednoduché, nicméně pěstování cukrovky přináší řadu bonusů, obzvláště těm, kteří její pěstování bezchybně zvládnou. I technologie pěstování cukrové řepy se vyvíjí a přicházejí stále nové informace, nové postupy a nová doporučení. Z těchto důvodů jsme se rozhodli organizovat polní den věnovaný pěstování cukrové řepy.

Akce se uskuteční 24. 9. 2014 na pozemcích ZS Sloveč, a.s., ve spolupráci s Řepařským institutem Semčice a významným zpracovatelem cukrovky, společností Tereos TTD, a.s. V plánu je ukázka poloprovozních odrůdových pokusů a pokusných políček s pokusy pro řepařskou komisi TTD, ukázky techniky ke sklizni, nakládce a obecně k pěstování cukrové řepy (postřikovače, stroje na zpracování půdy apod.), posterové prezentace s nejnovějšími výsledky různých výzkumných pokusů v ČR i Evropě a samozřejmě možnost odborných konzultací pro pěstitele cukrovky a pro případné zájemce o její pěstování. Odhadovaná účast je 250 až 300 lidí. Součástí akce bude zajištění občerstvení a polního stanu s možností posezení.

Hlavními partnery akce jsou dále Tereos TTD, a.s., Svaz pěstitelů cukrovky Čech, ZS Sloveč, a.s., Řepařský Institut, s.r.o., a makléřská společnost Renomia, a.s. Záštitu nad celou akcí převzal ministr zemědělství ČR Marian Jurečka, který se akce také osobně zúčastní.

Kdy: 24. zaří od 9 hodin
Kde: Pole ZS Sloveč, Sloveč

Program:


9:00 Prezence

9:30 Zahájení Polního dne cukrové řepy 2014

9:40 Úvodní slovo (ředitel ZS Sloveč Jiří Sobota + předseda představenstva Tereos TTD Oldřich Reinbergr)

10:00 Vystoupení ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky

10:15 Vystoupení předsedy Svazu pěstitelů cukrovky Čech Otakara Šaška

10.30 – 14:00 Odborný program

Polní pokusy Řepařské komise TTD a Řepařského institutu: herbicidy, fungicidy, hnojení, odrůdy, ukázka sklizně pokusů


Prezentace výzkumu protierozních technologií – VÚMOP Praha-Zbraslav

Poloprovozní odrůdové pokusy, prezentace zástupců firem Florimond Despréz, KWS, Maribo, SESVanderHave, Strube, Syngenta

Praktické ukázky strojů na zpracování půdy – podmítka, orba a kypření, hloubkové kypření, příprava k setí, hrobková kultura

Praktické ukázky strojů na ošetřování během vegetace – plečkování s naváděním GPS
Praktické ukázky strojů na sklizeň, čištění a nakládání cukrové řepy

14.00 Závěr polního dne


Po celý den je pro Vás připraveno bohaté pohoštění, vyrobené z lokálních surovin.

16. 9. 2014
Zdroj: Tereos TTD, a.s.