Z valné hromady Svazu pěstitelů cukrovky Čech 2014

24. řádná valná hromada Svazu pěstitelů cukrovky Čech se konala v pondělí 12. 5. 2014 na tradičním místě v sále kulturního domu v Bezně. Kromě pěstitelů – členů svazu se jednání zúčastnili pracovníci Ministerstva zemědělství, SZIF, ČZU, zástupci Agrární komory a Zemědělského svazu ad. Diskutována byla především otázka podpory pěstování cukrové řepy v letech 2014 až 2020. Náměstek ministra zemědělství pro úsek komodit, výzkumu a poradenství Ing. Jindřich Šnejdrla, který se valné hromady navštívil, oznámil záměr MZe vyčlenit pro cukrovku částku ca 450 mil. Kč v rámci citlivých komodit. Je to sice méně, než je současných 1,25 mld. Kč v rámci oddělené platby za cukr, i méně, než komodita obdrží na Slovensku a v dalších sousedních zemích – na druhou stranu však výrazně více, než bylo zvažováno v minulosti. Obrat nastal s příchodem ministra Jurečky. Navrženou sumu pro řepu v rámci citlivých komodit musí schválit Brusel, jejími příjemci budou aktivní pěstitelé cukrovky. Z možností, zda bude směřována pouze na řepu určenou pro výrobu cukru, nebo bude vyplácena na veškerou pěstovanou řepu, se valná hromada SPC Čech rozhodla podpořit tu druhou.
Letošní valná hromada SPC Čech byla volební, v Bezně tak byli zvoleni členové představenstva svazu, místopředsedové a členové dozorčí rady na další dvouleté období. Zvoleni byli rovněž zástupci pěstitelů do Řepařské komise při Tereos TTD, a.s.14. 5. 2014

B. Marek