Perspektiva biopalivového průmyslu v EU

Ceny nejdůležitějších zemědělských komodit v Europě si udržují stabilitu také díky rozvíjejícímu se biopalivovému průmyslu, vyplývá ze zprávy Evropské komise Vyhlídky pro zemědělské trhy a příjmy v EU v letech 2013–2023. Stabilní ceny signalizují dlouho očekávaný konec krize a přinášejí rozvoj ve všech oblastech hospodářství a veřejného života. Vyhlídka pro plodiny pěstované na orné půdě i pro produkci obilnin, olejnatých semen a cukru je pozitivní díky světové poptávce a pevným cenám. A právě na ně nejvíce působí dynamicky se rozvíjející trh s biopalivy. Zpráva Evropské komise předpokládá, že do roku 2020 budou mít biopaliva až 8,5% podíl v kapalných palivech v dopravě. Střednědobá prognóza se opírá o makroekonomické ukazatele a o současné platná a předpokládaná politická rozhodnutí. Biopalivový průmysl dokázal, že má své stabilní místo na trhu a potenciál rozvíjet se. Poskytuje oporu dalším hospodářským odvětvím a pracovní místa nejenom přímo ve výrobě, ale také v zemědělství, dopravě či službách.

22. 1. 2014

Zdroj: polnoinfo.sk