Tisková zpráva

Nejstarší motorová lokomotiva ČKD míří do Zlonic

Nejstarší dochovanou motorovou lokomotivou vyrobenou v ČKD je vozidlo typového označení 1435 BN 60 sestrojené v roce 1955 pod výrobním číslem 3559 v Praze. Lokomotiva s dieselovým motorem Škoda 6 S 110 o výkonu pouhých 60 koní je vybavena pouze ruční „přehazovací“ brzdou užívanou kdysi zejména u vlečkových parních strojů. Také celkový vzhled připomíná konstrukci parních lokomotiv, jejichž výroba v ČKD tou dobou stále probíhala. Ze 70 kusů „béen šedesátek“ vyráběných v letech 1955–1957 byla značná část využívána také v cukrovarech. Mezi nimi nechyběl ani cukrovar v Hospozíně, pro jehož obsluhu byla v roce 1882 postavena ze Zlonic nejstarší z podřipských lokálek, odbočka Pražsko-duchcovské dráhy (dnešní úsek Zlonice–Kmetiněves trati 096 SŽDC).

Po rozhodnutí Mlékárny Hlinsko lokomotivu vyřadit a prodat, proto nebylo pochyb, že zlonické železniční muzeum, které spravuje největší kolekci cukrovarských lokomotiv v České republice, vyvine veškeré obchodní úsilí k získání unikátního vozidla pro svou sbírku. Jednání nakonec skončila úspěchem a nejstarší dochovaná lokomotiva jedné z největších československých lokomotivek neskončí pod hořáky autogenů. Do Zlonic by měla dorazit již ve středu 10. září dopoledne. Provedení potřebné opravy je plánováno tak, aby se již renovovaná představila veřejnosti v sobotu 25. dubna 2009, kdy do Zlonic z Prahy dorazí parní vlak vypravený Českými drahami u příležitosti řipské pouti.

Zlonický sbírkový fond, vedle sedmi cukrovarských lokomotiv, obsahuje i nejstarší dochovanou motorovou lokomotivu ČSD vyrobenou v roce 1941 německou akciovou společností Berliner Maschinenbau. Ta byla provozována plzeňským lokomotivním depem v letech 1945–1957 v traťové i posunovací službě s označením T 334.004 a je jediným dochovaným strojem prezentujícím počátky motorizace veřejné dopravy v Čechách. Obklopena cukrovarskými babičkami tak na dálku doplňuje expozici muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka, které je zaměřeno právě na veřejnou dopravu.


Ing. Tomáš Čech, předseda – Klub Železničního muzea Zlonice

Zlonice 1. září 2008