Restrukturalizační podpora za vrácení kvóty Eastern Sugar v ČR a SR


Česká republika odchodem Eastern Sugar přišla o kvótu cukru 102 472 t, Slovensko o 70 133 t Maďarsko 108 093 t. Eastern Sugar obdrží kompenzaci 730 eur za každou tonu kvóty, plus uvedenou restrukturalizační podporu. Podle příslušného nařízení EU museli pěstitelé održet min. 10 % z celkové sumy restrukturalizační podpory, slovenští řepaři nakonec vyjednali 20 %, pěstitelé v ČR (s poskytovateli strojů) obdrželi 29 %.

Společnost Eastern Sugar ČR tak obdržela z restrukturalizačního fondu první 40% splátku, 751 mil. Kč, z toho si 143 řepařů dostalo 206,5  mil. Kč a 12 poskytovatelů strojů 13,3 mil. Kč. Zbylých 60 % bude vyplaceno v únoru 2009. Zpětná restrukturalizační podpora v ČR dosáhla 340,3 mil. Kč, z toho pěstitelé získali 221 mil. Kč.

Restrukturalizační podpora na Slovensku, za vrácení výrobní kvóty cukrovaru Dunajská Streda, dosáhla výše ca 2 mld. Sk. Pěstitelé obdrželi 19 % (asi 380 mil. Sk) pěstitelé, poskytovatelé strojů 1 % (ca 20 mil. Sk) a zbylých 80 % (ca 1,6 mld. Sk) spoločnost Eastern Sugar. Ta však až 70–80 % vydá na likvidaci cukrovaru, tj. na jeho zbourání a rekultivaci pozemků (podle nepotvrzeného odhadu). Podle Ondreja Laca, předsedy Zväzu pestovateľov cukrovej repy SR, obdrželi v poslední sezóně pěstitelé dunajskostredského cukrovaru za řepu ca 500 mil. Kč. Reštrukturalizační podpora byla na Slovensku vyplacena jednorázově, i když se původně mluvilo o dvou splátkách (40 % v červnu 2008 a 60 % v únoru 2009 obdobně jako v ČR). Cukrovarnická společnost i řepaři obdrželi také tzv. zpětnou restrukturalizační podporu.