Návšteva štátneho tajomníka Štefana Adama v Považskom cukre, a.s.

Štátny tajomník MPRV SR Štefan Adam navštívil spoločnosť Považský cukor, a.s, na pozvanie predsedu predstavenstva Michala Abeloviča. Vedenie spoločnosti tlmočilo štátnemu tajomníkovi informácie, ktoré sa týkajú pestovania cukrovej repy, výroby a predaja cukru. Pán Šulík, člen predstavenstva pre pestovanie cukrovej repy, zdôraznil, že terajší kvótový systém veľmi dobre funguje. Pre pestovateľov je pestovanie kvótovej, aj nekvótovej repy, lukratívne - z hľadiska stability a výšky výnosov. Na druhej strane, je pre Považský cukor, a.s., veľmi dôležité mať kvótovo zabezpečenú základnú surovinu pre výrobu, ktorou vie spoločnosť zabezpečovať zásobovanie domáceho trhu a čiastočne aj trhy okolitých krajín. Michal Abelovič vo svojom prejave zdôraznil zmenu, ktorou prešiel Považský cukor, a.s. Predseda predstavenstva zdôraznil multiplikačné makroekonomické efekty cukrovaru, či už na zamestnanosť, daňové a odvodové príjmy do štátneho rozpočtu, a na celý dodávateľský reťazec, hlavne na pestovateľov cukrovej repy.

Štátny tajomník informoval predstavenstvo Považského cukru o svojich činnostiach a o programoch Európskej únie na podporu živočíšnej a rastlinnej výroby, kde sa prirodzene viac sústreďoval na rastlinnú výrobu. Momentálne sa aktivity ministerstva venujú aj obchodným reťazcom, s ktorými sa rokuje najmä o snahe dostať slovenské výrobky na ich pulty. Štefan Adam informoval zúčastnených o svojich cestách do východnej Európy (Rusko, Ukrajina), ale aj ďalej do Ázie (Kazachstan), kde hlavnou témou pri rokovaniach so zahraničnými partnermi sú podpory a rozvoj živočíšnej výroby, pestovanie poľnohospodárskych plodín a takisto využitie výskumných kapacít v Slovenskej republike v daných oblastiach. Štefan Adam sa venoval i téme podporných programov EÚ pre živočíšnu a rastlinnú výrobu na Slovensku. Spomenul aj zmeny, ktoré nastanú po roku 2013. Zároveň potvrdil fakt, že na Slovensku je potrebné naďalej podporovať pestovanie cukrovej repy, vzhľadom na už uvedené multiplikačné efekty, potravinovú bezpečnosť a v neposlednom rade tradíciu a know-how v tomto sektore.

Na záver štátny tajomník aj predseda predstavenstva potvrdili, že takéto informatívne stretnutia sú obohacujúce a prospešné pre rozvoj slovenského agrorezortu.
3. 12. 2012

Zdroj: MPRV SR