Fúze Moravského lihovaru Kojetín, a.s., do mateřské Tereos TTD, a.s.

S účinností od 1. října 2012 zaniká bez likvidace společnost MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN, a.s., a to sloučením s nástupnickou společností Tereos TTD, a.s., na kterou přechází jmění zanikající společnosti.

Realizovaná fúze nijak neovlivní činnost lihovaru v Kojetíně , který nadále zůstává závodem na výrobu kvasného lihu a přiřazuje se mezi ostatní výrobní závody nástupnické společnosti, která provozuje dva cukrovary v Dobrovici a v Českém Meziříčí, balicí centrum v Mělníku, lihovar na pitný líh v Chrudimi a lihovar na výrobu bioetanolu v Dobrovici.

Tereos TTD, a. s. učinila akvizici Moravského lihovaru Kojetín, a.s., 13. února letošního roku, kdy za 14 milionů eur získal 100 % akcií Kojetína a ten se tak stal dceřinou společností Tereos TTD. Lihovar v Kojetíně je významným producentem kvalitního kvasného lihu z cukrové řepy, který se využívá zejména v potravinářském průmyslu. Jedním z hlavních důvodů akvizice bylo efektivní využití základní suroviny společnosti Tereos TTD – cukrové řepy.

„Po devíti měsících můžeme zatím hodnotit akvizici lihovaru v Kojetíně jako úspěšnou. Podařilo se nám plně stabilizovat řízení lihovaru Kojetín podle standardů TTD. Věříme, že koupě lihovaru v Kojetíně byla dobrým krokem v rozvoji společnosti Tereos TTD,“ zhodnotil fúzi předseda představenstva Tereos TTD pan Oldřich Reinbergr.
12. 10. 2012
Zdroj: Tereos TTD a. s.