Rezistence merlíku vůči metamitronu v západní Evropě


V mnoha řepařských oblastech Evropy byla zjištěna rezistence merlíku bílého vůči herbicidní účinné látce metamitron, regulace merlíku bílého v cukrovce se tak stává stále obtížnější.

Belgičtí vědci z univerzity v Gentu se zaměřili na testování účinku metamitronu běžně používanho k hubení merlíku bílého v cukrovce. Shromáždili proto semena této plevelné rostliny z pozemků v Belgii, Německu, Francii, Nizozemsku a Švédsku, na nichž byl pozorován nedostatečný účinek metamitronu. Semena byla vyseta ve skleníkových pokusech s preemergentní aplikací metamitronu. Čtyři až pět týdnů po výsevu byl zjišťován počet přeživších plevelných rostlin a hmotnost biomasy listů. Hodnoty byly porovnány s neošetřenou kontrolou.

Výsledky krátce prezentoval Els Mechant z Fakulty bioinženýrství Univerzity Gent na 24. zasedání věnovaném plevelům ve Stuttgartu-Hohenheimu. U většiny sledovaných populací merlíku bílého byla rezistence k metamitronu prokázána. Rezistence byla zvláště výrazná u semen (přibližně 90 %) pocházejících z Belgie a Francie. Ačkoli vzcházivost semen plevelů z Německa a Nizozemska byla velmi nízká, také zde vědci zjistili známky rezistence vůči metamitronu. Další výzkumy ukázaly, že rezistence byla vyvolána mutací v genomu merlíku bílého. Zprávu zveřejnil Top Agrar (2008, č.6).


Pramen: ÚZPI