P R O H L Á Š E N Í
výrobců etanolu sdružených ve Svazu lihovarů České republiky
ke kauze METANOL


Výrobci etanolu sdružení ve Svazu lihovarů České republiky se důrazně distancují od nelegální a život ohrožující výroby alkoholických nápojů obsahujících jedovatý metanol, ať už je důsledkem vědomých či nedbalostních aktivit nelegálních výrobců/dodavatelů těchto nápojů. Svaz lihovarů ČR opakovaně upozorňoval příslušné orgány státní správy České republiky na problematiku dlouhodobé nelegální výroby alkoholu již v době, kdy byl líh získáván ze zdrojů obsahujících nejedovatý etanol. Tento byl v poslední době nahrazován levnějším metanolem (zejména u nemrznoucích směsí) s fatálními důsledky.

Svaz lihovarů ČR tímto také vyzývá odpovědné orgány ČR (finanční, celní, Policie ČR) k intenzivnějšímu výkonu jejich kontrolní činnosti zaměřené na nelegální výrobu a následnou distribuci alkoholu v ČR tak, aby byly tyto podvodné aktivity eliminovány.

Řádně certifikovaní výrobci etanolu jsou povinni dle platné legislativy vyrábět etanol splňující kvalitativní parametry (pro daný způsob užití – pitný nebo technický), přičemž jsou povinni jistit spotřební daň v částce 285,- Kč l.a.a. Všichni výrobci mají jasně identifikovatelné a dohledatelné portfolio odběratelů/zákazníků. Ministerstvem zdravotnictví navrhovaný mechanismus „rodného listu“ každé láhve alkoholického nápoje obsahujícího etanol je tedy v praxi řádně registrovaných výrobců v ČR již dlouhodobě možno užívat. Tento mechanismus by měl být směrován do oblasti „šedého lihu“, tedy proti nelegálním výrobcům a distributorům lihu.

Etanol vs. Metanol
Etanol se vyrábí kvasným procesem z přírodních surovin (melasa, brambory, cukrová třtina, obilí). Nejznámějším použitím etanolu je výroba alkoholických nápojů. Dále se používá jako biologický přídavek do pohonných hmot, v lékařství, v kosmetickém průmyslu a i při výrobě čisticích prostředků či nemrznoucích směsí. Etanol po požití není pro lidský organismus jedovatý a je-li užíván v přiměřené míře nezpůsobuje poškození zdraví člověka.

Metanol (methylalkohol, karbinol, dřevný či dřevitý líh) se vyrábí synteticky ze směsi vodíku a oxidu uhelnatého za vysokých teplot (250 °C) a tlaků (5 až 10 MPa) a za přítomnosti katalyzátorů na bázi směsi mědi, oxidu zinečnatého a oxidu hlinitého. Intoxikace metanolem způsobuje jednak útlum centrálního nervového systému, a zejména životu nebezpečné působení jeho metabolitů v lidském organismu (tj. formaldehydu a kyseliny mravenčí). Metanol se v České republice nevyrábí a pro použití musí být dovážen (nejvíce z Polska, SRN a Ruska).

Svaz lihovarů České republiky
Svaz lihovarů České republiky (dále jen „SL ČR“) sdružuje pouze výrobce etanolu (etylalkoholu, hovorově lihu nebo alkoholu) se sídlem a výrobními kapacitami v České republice. Členové SL ČR jsou řádně zaregistrovanými výrobci a daňovými subjekty odvádějícími daně, podléhajícími pravidelné kontrole ze strany orgánů státní správy (Celní správa atd.)

20. 9. 2012

Ing. Oldřich REINBERGR,
předseda představenstva v. r.


Svaz lihovarů České republiky
zájmové sdružení právnických osob dle § 20f) zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění
Praha 6, Lužná 591/4, PSČ 160 00, IČ: 69781150, DIČ CZ69781150
ZAPSANÝ V REGISTRU ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB VEDENÉM MAGISTRÁTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POD REG. Č. S/22