Cukrovary společnosti Tereos TTD zahajují kampaň

V pondělí 17. září v 5 hodin ráno zahájí cukrovar v Dobrovici svou 182. a cukrovar v Českém Meziříčí 142. cukrovarnickou kampaň. Cukrovar v Dobrovici již během neděle 16. září uvede do provozu kotelnu, nad Dobrovicí se tak znovu objeví pro konec roku charakteristický oblak čisté bíle páry z plynové kotelny. Oba cukrovary jsou po náročném údržbovém a investičním období perfektně připraveny na zpracování více než 2,5 milionu tun cukrové řepy (1,7 milionu tun Dobrovice, 800 tisíc tun České Meziříčí), kterou budou zpracovávat po 120 dní. Očekávaný konec kampaně tak připadá na týden 14. až 18. ledna 2013.

V Dobrovici se investovalo především do praní řepy, lapače kamene a řízkolisu Stord. Ojedinělému úniku prachu ze sušárny pelet do budoucna zabrání zbrusu nový skrápěcí komín, který zachytí všechny tuhé znečišťující látky. V Českém Meziříčí směřovaly investiční prostředky především do čističky odpadních vod, která bude dokončena koncem září a uvedena do provozu začátkem října. V obou cukrovarech se také jako každoročně investovaly nemalé finanční prostředky do snížení vlivu na životní prostředí, především do protihlukových opatření. Teplé zkoušky, tradiční předkampaňová cukrovarnická generálka, proběhly v obou cukrovarech úspěšně a potvrdily, že továrny jsou před nadcházející kampaní připraveny na sto procent.

Doprava řepy bude jako již tradičně vedena co nejohleduplněji k občanům obou měst, silničnímu provozu i samotným vozovkám. Tereos TTD každoroččně po kampani přispívá na opravy nejvytíženějších vozovek, v letošním roce to byly tři miliony korun ve svozové oblasti Dobrovice a téměř milion korun ve svozové oblasti České Meziříčí.
14. 9. 2012
Zdroj: Tereos TTD a. s.