Nejen nad porosty cukrovky ve Žlunicích

Pěstitelé cukrovky se měli možnost seznámit na polní dnu nazvaném „Slunečník“ s mnoha novinkami. Akci uspořádala firma Syngenta Czech, s.r.o., na letišti ve Žlunicích u Jičína. Více než stovka přítomných zemědělců si prohlédla pokusy s cukrovou řepou, se slunečnicí a s kukuřicí. Příchozí získali množství informací nejen o jednotlivých odrůdách, ale také například o úpravách a moření osiva nebo o zemědělské technice.

Porosty cukrovky vypadaly velmi pěkně. O jednotlivých odrůdách podával informace Ing. Alois Jirsák, CSc., z hostitelské firmy. Ten postupně představil odrůdy SY Monsun, HI 0986, HI 1133, HI 1140, SY Marvin, SY Belana a Lucata.

Kromě odrůd měli ve Žlunicích přítomní také možnost porovnat porosty založené různě mořeným osivem. Jak uvedl ing. Jirsák, pokusy s mořením osiva byly založeny na čtyřiceti lokalitách, kde se vyhodnocovala polní vzcházivost. Z toho se na deseti stanovištích stanovil také výnos. Při použití mořidla Cruiser Force došlo k navýšení počtu jedinců na hektar zhruba o tři tisíce v porovnání s variantou moření přípravkem Force Magna. V letošním roce se masivně, zhruba u 70 % osiva, uplatnila kromě moření také stimulace osiva. Společnost Syngenta vyvinula technologii nazvanou „Energy Hill“, kterou bude od příštího roku upraveno veškeré osivo cukrovky této firmy.

Letošní sucho na našem území cukrovce příliš nevadilo, protože má hluboké kořeny. V době konání polního dne 11. září se ing. Jirsák domníval, že ve Žlunicích poskytne cukrovka vysoké výnosy jako loni. Na zdejším stanovišti ale sucho nebylo. Ing. Jirsák konstatoval, že úroveň pěstování cukrovky v ČR je v současnosti srovnatelná s evropskými zeměmi, s Německem a Rakouskem. Domnívá se, že cukrová řepa má svoji budoucnost a předpokládá, že její plocha bude stabilizovaná. Do cukrovky je však třeba investovat a pak se na ní nemůže prodělat.


Nejen o odrůdách cukrovky hovořil Ing. Alois Jirsák, CSc.


V pokusech se na odrůdě SY Marvin ověřovalo moření osiva


12. 9. 2012
Text a foto: Ing. Hana Honsová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze