Setkání řepařů a cukrovarníků v Bezně

Tradiční řepařská akce i letos proběhla na tradičním místě – v sále kuturního domu v Bezně na Mladoboleslavsku ve čtvrtek 5. 6. 2008. Odpoledne navazoval polní den organizovaný Řepařským institutem, také již tradičně s prohlídkou odrůdových, herbicidních a dalších pokusů a s prezentací firem nabízejících řepařům zemědělské stroje, pesticidy, hnojiva, služby aj.
Organizátoři netradičně museli čelit nepřízni osudu – výpadek proudu značně ztížil úkol řečníkům (ti však se ctí zvládli nutnost hovořit bez mikrofonu, i díky ukázněnosti posluchačů) a také poškození porostů cukrovky krupobitím v uplynulých dnech organizátorům polního dne značně ztížilo situaci.

K pěstitelům promluvili představitelé Svazu pěstitelů cukovky, společnosti Cukrovary TTD, dnes již jediné cukrovarnické firmy v Čechách, zástupci Ministerstva zemědělství ČR a SZIF i České zemědělské univerzity.

Přednášející konstatovali, že hlavní nápor restrukturalizace výroby cukru v EU je již za námi, požadovaného snížení výroby cukru bylo téměř dosaženo, další plošné krácení kvót tedy nebude nutné. Česká republika byla poškozena odchodem společnosti Eastern Sugar, jinak však objem výroby dokázala udržet. V průběhu restrukturalizace poklesla výroba cukru v EU o 5,644 mil. t, tj. o 27,4 % (v ČR o 21,6 %), počet cukrovarů se z původních 269 snížil na 112, ubylo 46 tisíc pěstitelů.

Hlavním úkolem v současnosti je udržet výrobu cukrovky. Pěstitelé v Čechách odolali lákavým nabídkám a i díky vnitřní restrukturalizaci v rámci společnosti TTD udrželi výrobní kvótu. Nyní je však třeba, aby byla naplněna. Při kontraktaci řepy pro hosp. rok 2008/09 poklesla výměra cukrovky v rámci TTD z 32 tis. ha na 30 tis. ha. Velkým tlakem působí skutečnost, že cena za cukrovku v této době (zejména vzhledem k jiným plodinám) jen ztěží kryje rostoucí náklady. Také cena cukru se dnes pohybuje na velmi nízké úrovni. Cukrovary i pěstitelé musejí hledat řešení, příspěvek pěstitelů na dopravu řepy určené k výrobě bioetanolu byl zrušen, o příspěvku na dopravu řepy pro výrobu cukru TTD a SPC jednají. Cukrovar za současné situace nemůže slíbit vyšší než min. cenu za řepu, je však třeba přihlédnout k tomu, že pěstitelé dostávají platby z EU (TTD za tři roky odvede EU do restrukturalizačního fondu 2,4 mld. Kč) a cena cukrovy se tak zvýší na ca 1 tis. Kč/t. Věřme, že přesvědčení generálního ředitele TTD ing. Reinbergra o tom, že EU po restrukturalizaci oboru přijme opatření k jeho podpoře, se naplní.

Cukrovka, ze které se u nás vyrábí cukr již 200 let, si zaslouží, abychom pro její udržení udělali vše. Na tom musí řepaři i cukrovarníci spolupracovat, jak řekl předseda SPC ing. Joudal, „…nikdo netahá za delší konec, není delší a kratší konec“. Cukrovka, jak uvedl v závěru prof. Pulkrábek z ČZU a doplnil prof. Šroller, je plodinou která přispívá ke stabilizaci celého systému rostlinné výroby, je důležitá pro stabilizaci výnosu obilnin, v rámci plodin určených k výrobě biopaliv je konkurenceschopná, šetrná k životnímu prostředí.Pohled do sálu KD v BezněZ odpoledního polního řepařského dne


5. června 2008