Nárůst světové produkce biopaliv


V roce 2007 bylo pro výrobu biopaliv využito 1,3 % světové výměry osevních ploch, tj. asi 8,5 mil. ha. Za poslední čtyři roky se tak výměra plodin určených pro produkci biopaliv zdvojnásobila. Tyto údaje zveřejnilo ve své zprávě americké ministerstvo zemědělství.

Ve zprávě američtí experti upozornili na to, že nárůst kurzů zemědělských komodit na burze a cenová spirála měly vliv také na politická rozhodnutí v importních a exportních zemích. Snížená nabídka tradičních exportérů, zvýšená poptávka importérů a celosvětově nízký stav zásob zesilují starosti zemí dovážejících zemědělské komodity, jak budou moci do budoucna sehnat dostatek zboží na mezinárodních trzích, uvádí se ve zprávě. Tyto skutečnosti se opět zpětně negativně odrážejí ve výši cen.

Autoři zprávy zdůraznili spolupůsobení řady příčin na výrazný nárůst cen zemědělských komodit. Kromě skutečnosti, že nabídka nestačí držet krok s poptávkou, přispěla k nedostatku potravin také poptávka po surovinách určených k výrobě biopaliv. K dlouhodobým trendům, které ovlivňují nabídkovou stranu, patří také již desítky let trvající ztráty zemědělsky užívaných ploch a růst nákladů na jejich zavlažování. Nejasný je dosud vliv klimatických změn na zemědělskou výrobu.


5. června 2008