Demolice cukrovaru v Ratboři

V těchto dnech probíhá v obci Ratboř ve Středočeském kraji, okres Kolín, demolice budov bývalého cukrovaru. Cukrovar (čp. 7) byl založen v roce 1857 Josefem a Annou Nebovidských a výroba v něm probíhala až do roku 1986, od začátku 20. století byl ve vlastnictví rodiny Mandelíků, po převratu v roce 1948 byl znárodněn, v poslední etapě svého provozu patřil pod Středočeské cukrovary, n.p. Dění v cukrovaru dokumentuje úryvek z ratbořské obecní kroniky:

KAMPANĚ – 1979

Cukrovar Ratboř začal s kampaní 9. října 1979 a skončil za 70 dní dne 18. prosince. Hlavní surovinu řepu odebíral od JZD Bečváry, Dolní Chvátliny, JZD Červené Pečky, JZD Křečhoř a Státního statku Kolín, jako dodavatelů z okresu Kolín. Dodavatelé z okresu Kutná Hora byly JZD Suchdol, JZD Onomyšl a Statek Uhlířské Janovice. Mimořádně dodalo i JZD Ovčáry.
Celkem měl vykoupit 73 569 tun řepy, skutečnost však byla pouze 62 981 tun, což činilo pouze 85,8 % plánovaného množství. Ani plánovaná cukernatost nebyla dosažena, neboť plán 15,7 % ve skutečnosti činil pouze 14,71 %. Tento rozdíl nepříznivě ovlivnil hrubou výrobu i výsledek zisku.
Cukrovar dodával semeno řepy závodům, na 1 ha 71 500 jedinců. Vzhledem k velice teplému a suchému měsíci květnu, až 35 stupňů, a suchu, semeno špatně vzešlo, a to co vyrostlo, na mnoha místech silný vítr potrhal. Při svozu řepy pomáhal Státní statek Lánov ze Severu Čech, který měl potřebné mechanizační prostředky, dále pomáhala JZD Úžice a Vitice. Řepa na skládkách byla ošetřována chemicky, aby se neznehodnocovala. Někteří dodavatelé z počátku dodávali řepu silně znečištěnou, která způsobovala časté poruchy pračky. Proto byly některé dodávky nepřijmuty. Vyrobený cukr sloužil průmyslu 6 992,8 tun, pro obchod 250 tun, export 500 tun. Další produkty jako řízky a melasa spotřebovala JZD a melasu výroba Chemických závodů v Kolíně.

Následkem silně znečištěné řepy nastávaly časté poruchy. Též na vápence byla větší porucha. Musel být otevřen plášť vápenky a provrtány nové otvory pro odsávání plynů. Potíže byly s novou vážicí linkou západoněmecké výroby, která balila 100 kg, ovšem nové pytle byly malé a 100 kg nepojmuly.
Závod spotřeboval 16 284 tuny paliva – uhlí 2 489 814 KWhod el. proudu z čehož si sám vyrobil 674 000 KW. Spotřeba stanovená na 1 tunu zpracované řepy stanovená na 32,6 KW byla snížena na 29,9. Cukrovar zajistil podávání teplých jídel 2x denně, modernizoval byty pro zaměstnance. Nedostatek pitné vody řešil tím, že vodu dovážel než vybuduje nový zdroj. Dovezl celkem 850 krychlových metrů vody. V závodě pracují 3 kolektivy brigád soc. práce. Úrazů malých bylo 13. Rok 1979 však patří opět k jedněm z nejhorších, neboť schodek činil 5 994 000 Kčs. Novým ekonomem za Fr. Kroupu, dlouholetého zaměstnance, se stal s. Kaše z Kolína, mladý, perspektivní člověk, stár 37–38 let. Závodní požární sbor se zúčastnil soutěže závodních sborů všech kolínských cukrovarů a získal I. místo. Soutěž probíhala v Ratboři za účasti 5ti sborů."Z cukrovaru: pan Josef Zoufalý, technik cukrovaru v letech 1927–1983

Další obrazová dokumentace: foto1, foto2.

7. 6. 2012
Michael Urban, Bečváry