Oslava kostky cukru v Dačicích

Město Dačice, ve kterém byl vyroben první kostkový cukr na světě, si této skutečnosti skutečně váží. Pomník u kostela sv. Vavřince, který vznik kostky cukru připomíná, byl po úpravě zeleně v okolí doplněn dvanácti žulovými deskami, které v cizích řečech informují o dačickém prvenství. Slavnostní odhalení těchto desek v sobotu 19. 5. 2012 proběhlo za účasti starosty ing. Vl. Štěpána a politiků z města a kraje i dalších hostů, mj. také paní E. Alder, přímého potomka vynálezce kostkového cukru J. K. Rada, která dobrou češtinou oslovila shromážděnou veřejnost. O historii výroby cukru v Dačicích promluvila ředitelka Městského muzea a galerie mgr. M. Kučerová, okolnosti vynálezu v roce 1843 připomněla i scénka v podání DS Tyl Dačice, slavnost doprovodil žesťový soubor S. Kamínka několika skladbami.

To, že město Dačice má k produkci (nejenom kostkového) cukru vztah, dosvědčuje také několik plastik v centru města, které zobrazují sladké výrobky (kostku, homoli, cukr bridž) - nejviditelnějším dokladem je nepochybně expozice v městském muzeu, která kromě vzniku Radova vynálezu seznamuje návštěvníky i s produkcí současných výrobců cukru v České republice.Dačice: pomník první kostky cukru na světě s instalovanými novými deskami


Paní Elisabeth Alder


Jedna ze dvanácti nových cizojazyčných desek

21. 5. 2012
Blahoslav Marek