Cukrovka tolerantní vůči herbicidům

Společnost KWS Saat AG oznámila, že ve spolupráci s Bayer CropScience pokračuje na vývoji cukrové řepy tolerantní vůči herbicidům, který byl zahájen v roce 2001. Na rozdíl GM řepy s tolerancí k herbicidům rozšířené dnes v některých zemích, je vývoj této herbicid-tolerantní cukrovky založen na využití přirozené změny genomu řepných rostlin, bez využití metod genetické modifikace. Řepa vykazuje změnu enzymu, který se podílí na biosyntéze esenciálních aminokyselin. V průběhu šlechtitelské práce byla cukrovka s touto spontánní změnou v genomu cíleně selektována a dále šlechtěna. Snahou je vyšlechtit cukrovku tolerantní vůči herbicidům ze skupiny inhibitorů ALS (inhibitory acetolaktát syntázy), která by měla být uvedena na trh během několika let.

Cukrová řepa tolerantní vůči herbicidům umožní v budoucnu používat nové účinné látky také v cukrovce a regulovat významné plevele pomocí nízkých aplikačních dávek a malého počtu aplikací účinných přípravků. Protože již několik let nebyla na trh uvedena žádná nová účinná látka k regulaci plevelů v cukrovce (na rozdíl od kukuřice či pšenice, např.), je význam této řepy pro další rozvoj technologie pěstování značný. Využití cukrovky tolerantní vůči herbicidům výrazně zlepší konkurenceschopnost plodiny a umožní zemědělcům v budoucnu ještě efektivnější pěstování cukrové řepy, zdůrazňují společnosti KWS a Bayer CropScience

4. 5. 2012

Premen: KWS Saat AG