Dobrovickými muzei zaznělo první svatební „ANO“

Do Dobrovických muzeí poprvé kromě návštěvníků zavítali na konci dubna i svatební hosté. Malebná zákoutí bývalého renesančního dvora inspirovala první snoubence, aby si řekli své „ANO“ v těchto jedinečných historických prostorách.
Svatby na hradech a zámcích se dnes stávají běžnou záležitostí, ale svatba v muzeu je událostí zcela ojedinělou. Prostory Dobrovických muzeí však k tomu přímo vybízí.
Samotný obřad se konal v hlavním sále, který se díky romantické výzdobě proměnil ve svatební síň. Díky vynikající akustice se slova slavnostního proslovu nesla sálem i k nejvzdálenějším hostům.
Muzejní expozice nabídly spoustu míst pro vznik netradičních fotografií – novomanželé zapózovali uprostřed pravěké chýše či na parní lokomotivě. Renesanční klenby historických budov a rozlehlé zelené trávníky vytvořily krásné kulisy dalším fotografiím.
„Věříme, že tento slavnostní okamžik nezůstane jediným a možnost uspořádat svatbu v těchto prostorách osloví i další snoubence,“ řekla ředitelka muzeí Hanka Hlaváčová, která se stala první nevěstou oddanou v Dobrovických muzeích. „Možnosti, která muzea nabízí, za to rozhodně stojí,“ dodává s tím, že se nemusí jednat jen o svatbu, ale i o jiné slavnostní okamžiky.

4. 5. 2012

Mgr. Lenka Suchomelová, muzejní pedagog – kurátor sbírek
Dobrovická muzea, o.p.s., Palackého náměstí 2, 294 41 Dobrovice
Tel.: 326 374 211, muzeum@tereos.com
www.dobrovickamuzea.cz