Valná hromada Svazu pěstitelů cukrovky Čech

22. řádná valná hromada SPC Čech se konala v pátek 27. 4. 2012 v Bezně. Hlavním tématem vystoupení řečníků v první části jednání byla situace v oboru cukrovka-cukr po roce 2013. Pěstitelé v Čechách se ztotožňují se stanoviskem CIBE, která podporuje pokračování současného systému. Podobný postoj zastává i Agrární komora ad., není to však stanovisko všech organizací. Jako stěžejní se jeví zachování oddělené (či alespoň obdobné) platby na cukr, a to i v situaci, kdy by další nástroje SOT byly opuštěny. Diskutující zdůraznili, že prakticky všechny země produkující cukr nějakým způsobem (přímo či nepřímo) výrobu cukru podporují; vzdá-li se EU podobných opatření, vystaví své producenty nerovným podmínkám. Pěstitelé v ČR musí při výhledu do budoucna neztrácet ze zřetele situaci celé EU ve vztahu k dalším produkčním oblastem, vnitřní konkurenceschopnost obor nezachrání. Je proto mj. třeba vyvinout tlak na zrušení omezení vývozu z EU, nařízení WTO vůči Evropě vytváří nerovné tržní prostředí.

Řečníci (SPC, AK, MZe, SZIF, Tereos TTD) hodnotili mj. uplynulou mimořádnou sezonu – výsledky byly rekordní, jistě ne dosažitelné každý rok. To dokládá i letošní jaro, kdy musejí pěstitelé společnosti Tereos TTD musí přesít ca 3500 ha. Generální ředitel Tereos TTD ing. Reinbergr slíbil postižené zemědělce podpořit 5–6 mil. Kč.

Letošní VH SPC Čech byla volební, členové svazu ve druhé části jednání zvolili nové představenstvo a dozorčí radu, místopředsedy představenstva byli zvoleni ing. Fröhlich, ing. Němeček a ing. Mlateček, předsedou DR zůstává ing. Franc.Pohled do jednacího sálu

30. 4. 2012
B. Marek