Výstava cukrů na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze

Ústav sacharidů a cereálií (dříve Ústav chemie a technologie sacharidů) pořádal Výstavu cukrů ve dnech 19.-24. 4. 2012 v prostorách knihovny ústavu.
Byla vystavena část unikátní sbírky balených cukrů profesora Zdeňka Bubníka, vedoucího tohoto ústavu. Výstava byla spojena s natáčením České televize do programu Barvy života, jež bude vysílána 25. 5. v 11.30.
Výstava měla za cíl ukázat široké spektrum možností balení cukrů v pevném i sypkém množství. Představila výběr ze současných balených výrobků z celého světa, běžné druhy i rarity, kostky, sáčky různých tvarů, homole, velké krystaly a mnoho dalších rarit. Součástí bylo i představení různých druhů sladidel.
26. 4. 2012
prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc. – VŠCHT