Výskyt škodlivých organismů v cukrovce v roce 2008


První výskyt mšice makové (Aphis fabae) byl sledován 5. 5. v okrese Znojmo (Hodonice).

V týdnu od 5. do 11. května převládaly ojediněle střední výskyty dřepčíků (Phyllotreta) v porostech cukrovky na jižní Moravě, první výskyt vajíček květilky řepné (Pegomyia hyoscyami) byl pozorován v okrese Louny a ojediněle silné poškození porostů křečkem polním (Cricetus cricetus) bylo zaznamenáno v okrese Prostějov (Mořice, Stařechovice).

První výskyt maločlence čárkovitého (Atomaria linearis) byl pozorován 12. 5. v okrese Blansko (Rájec Jestřebí).

V týdnu od 12. do 18. května byl sledován lokálně silný výskyt dřepčíků (Phyllotreta) v okrese Kutná Hora. V krmné řepě byl pozorován střední výskyt dřepčíka rdesnového (Chaetocnema concinna) v okrese Žďár nad Sázavou (Dolní Bobrová) a první výskyt rýhonosce řepného (Bothynoderes punctiventris) byl zjištěn v okrese Hodonín (Kyjov).

V týdnu od 19. do 25. května byl ojediněle střední výskyt mšice makové (Aphis fabae) byl zjištěn např. v okrese Bruntál (Osoblaha). Viz také mapu výskytu mšice makové k 25. 5. 2008.


Informace o výskytu škodlivých činitelů zveřejňuje Státní rostlinolékařská správa na svých webových stránkách Monitoring škodlivých organismů a poruch na území ČR.  1. 6. 2008