Cukrovku k výrobě bioplynu pěstovat jinak?

Nežádoucí podíl zeminy ulpívající na bulvách lze ovlivnit hustotou porostu a zpracováním půdy.

Kdo používá cukrovku jako substrát pro výrobu bioplynu, má především problém s výběrem odrůdy. Protože výnos sušiny koreluje s výnosem cukru, je nejvýkonnější cukrovka s nejvyšším výnosem cukru také nejlepší cukrovkou k výrobě bioplynu. Vhodné jsou proto např. odrůdy Sabrina KWS nebo Benno. S ohledem na stanoviště je kromě toho třeba přihlédnout i k toleranci odrůdy vůči háďátkům nebo kořenomorce.
Čím je však cukernatost odrůdy vyšší, tím hlouběji zasahuje bulva do půdy a vykazuje tak i větší množství ulpívající zeminy. Výšku hlavy bulvy lze ovlivnit hustotou porostu. Čím hustější je porost, tím hlouběji koření. Proto se doporučuje zredukovat hustotu porostu zhruba na 80 000 rostlin/ha.
Podíl příměsi zeminy na bulvách je možné ovlivnit také zpracováním půdy. Výsevy do mulče zlepšují nosnost půdy a snižují množství zeminy ulpívající na bulvách. Čím intenzivnější je kypření půdy, tím hlouběji do ní bulva zasahuje. Při použití pluhu je proto důležité dobře provedené zpětné utužení.
Hnojení cukrovky pro energetické účely je možné provádět jako u cukrovky pro potravinářské nebo jiné využití. Vyšší hnojení dusíkem snižuje cukernatost a tím i obsah sušiny. Hnojení dusíkem by se proto mělo uskutečnit doporučenou dávkou.

http://www.topagrar.com/news/Acker-Wetter-News-Biogasrueben-anders-fuehren-713937.html


18. 2. 2012

Zdroj: Biom CZ dle Agronavigátor.