Tereos TTD přispěje více než 10 milionů na opravy silnic v Českém Meziříčí a okolí

Společnost Tereos TTD, provozující cukrovar v Českém Meziříčí, a Královehradecký kraj se dohodli na dlouhodobé spolupráci při opravách vozovek. Během příštích pěti let tak cukrovarnicko-lihovarnická společnost přispěje na opravy silnic v Královehradeckém kraji částkou převyšující 11,5 milionu korun, což odpovídá deseti procentům celkových nákladů spojených s opravami. Svými podpisy dohodu stvrdili předseda představenstva Tereos TTD Oldřich Reinbergr a hejtman Královehradeckého kraje Lubomír Franc. „Silnice jsou v České republice v dezolátním stavu. I když nejsme jedinými účastníky silničního provozu, uvědomuje si svou odpovědnost k obcím, ve kterých působíme, a proto jsme velmi hrdí, že se můžeme podílet na zlepšení infrastruktury v okolí Českého Meziříčí,“ uvedl Oldřich Reinbergr.

Pětiletá dohoda se týká přesně vymezených oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy v regionu svozové oblasti cukrovaru České Meziříčí, který je využívá v rámci své činnosti, zejména tedy k dopravě řepy. Peníze společnost Tereos TTD poskytne formou účelového darování finančních prostředků. „Vozy se řepou jezdí jen ve velmi omezeném období tři až čtyř měsíců ročně, platí mýtné, silniční daň a další zákonem stanovené poplatky a naše společnost odvádí daně a generuje vysokou přidanou hodnotu. Partnerství s Královehradeckým krajem je dalším kamínkem do mozaiky společenské odpovědnosti naší společnosti,“ pokračoval předseda představenstva.

16. 2. 2012

Zdroj: Tereos TTD, a. s.