K výrobě cukru na Slovensku


Cukerní reforma má tvrdý dopad i na Slovensku. Výsledkem je snížení výrobních kapacit a pěstování cukrovky. Letos dosáhnou pěstitelské plochy cukrovky na Slovensku historického minima. Po tom, kdy se cukrovary dohodly na více než 50% snížení národní kvóty cukru oproti základní kvótě z roku 2004, je potřeba na naplnění aktuální kvóty, tj. 112 320 t cukru, pěstovat řepu zhruba na 16 tis. ha. Letos však bude do této výměry chybět asi 4 až 5 tis. ha. Od pěstování cukrovky totiž odstoupili řepaři, kteří původně chtěli v pěstování pokračovat. Zřejmě k tomu přispělo i to, že jednání s cukrovary se mimořádně prodlužovala a někteří pěstitelé nechtěli riskovat. Určitou roli hrála i skutečnost, že vysoké ceny obilovin zvýšily zájem o jejich pěstování. Předpokládá se, že během jednoho až dvou roků se někteří zemědělci k cukrovce vrátí, a nebude již problém zajistit naplnění národní kvóty. Lze totiž předpokládat, že podmínky produkce řepy se budou zlepšovat a v roce 2010 by se cena cukrovky mohla vrátit na úroveň z roku 2005, tj. na 40 až 45 EURO/t.

Na začátku roku hrozilo, že pěstování cukrovky na Slovensku končí. Nakonec se majitelé obou cukrovarů (cukrovaru Sereď patřícímu Slovenským cukrovarům, s. r. o., a Trenčianské Teplé společnosti Považský cukor, a. s.) rozhodli, že budou dál ve výrobě cukru pokračovat a s výrobou počítají i v následujících letech. V Seredi s pěstiteli podepisují smlouvy na tři roky, Považský cukor pak nabídl pěstitelům sedmileté smlouvy a motivací pro ně má být i finanční zainteresovanost na prodeji cukru.

Národní cukerní kvóta by se neměla do konce platnosti aktuálního tržního řádu, tj. do roku 2015, měnit. Případné další snižování kvót by se Slovenska už nemělo týkat, protože snížilo svou kvótu o více než 50 % v porovnání s výchozím rokem 2004. Díky snížení národní kvóty se může počítat s příplatkem z restrukturalizačního fondu. Ten EU vyplácí zemím, které sníží kvótu o více než polovinu oproti roku 2004. Letos tento příplatek činí 6 EURO/t a v dalších letech to bude 6,50 EURO/t.

Cukrovar Sereď pěstitelům zaplatí 37,5 EURO/t cukrovky. V této částce je zahrnutý příplatek 6 eur z restrukturalizačního fondu EU. Pěstitelé nebudou uplatňovat žádné malusy, ale z ceny si stáhnou tzv. výrobní poplatek, který představuje asi 0,84 EURO/t řepy při 16% cukernatosti. Cukrovar bude tolerovat minerální nečistoty až do výše 15 % a převezme náklady na odvoz zeminy a saturačních kalů.

V cukrovaru Trenčianská Teplá byla letošní jednání s pěstiteli velmi složitá a zdlouhavá, protože kvůli výplatě příplatku z restrukturalizačního fondu požadovali, aby cukrovar odevzdal co nejvíce ze své kvóty. Kromě příplatku obdrží za odevzdání dodávkového práva jednorázovou částku, která jim bude vyplacena ve dvou splátkách – v roce 2009 a 2010.

Cukrovary však letos zřejmě nedokáží naplnit ani sníženou kvótu slovenskou řepou, hledají proto řešení, jak ji naplnit. Musí totiž zaplatit restrukturalizační náhrady (113 EURO/t) za celou kvótu bez ohledu na to, jestli cukr vyrobí nebo ne. Pokud se nepodaří kvótu naplnit, Agrana přislíbila, že chybějící řepu pro cukrovar v Seredi doveze z Rakouska.