Produkce řepného cukru 2011/2012

Produkce řepného cukru

Světová výroba řepného cukru může v roce 2011/2012, podle odhadu společnosti F.O.Licht, dosáhnout 37,9 mil. t, v předchozím roce byla 32,0 mil. t. V posledním roce tak došlo k velmi prudkému nárůstu produkce, nejvyššímu od roku 2005/2006, kdy EU zahájila čtyřleté období reformy svého cukerního pořádku. K růstu výroby cukru dochází jak u velkých producentů v EU, tak i v Rusku a na Ukrajině.

Evropská unie

Produkce cukru se očekává o 2,4 mil. t vyšší než loni, dosáhnout má 17,4 mil. t. Výnosy bulev i cukru se blíží k rekordním výnosům z roku 2009. Základem bylo včasné dokončení výsevu cukrovky u klíčových zemí spolu velmi příznivým průběhem počasí (téměř ideálním střídáním suchých období se srážkami) v mnoha oblastech. Přední evropský producent, Francie, zvýšil výrobu z loňských 4,0 mil. t na 4,6 mil. t. Země se blíží k výnosu bílého cukru 13,8 t/ha, tj. o 0,2 t více než v rekordním roce 2009. Zpracování řepy bylo zahájeno 13. 9., o týden dříve než obvykle, trvat má 106 dnů (v roce 2010/2011 trvalo 98 dnů). Odhad výroby cukru v Německu předpokládá letos nárůst produkce o 0,8 mil. t proti předchozímu roku (z loňských 3,4 mil. t na 4,2 mil. t). Výměra cukrovky v Polsku se sice mírně snižuje, ale nárůst výnosů i cukernatosti řepy může vést k vyšší produkci cukru.

Evropa mimo EU

Výroba řepného cukru v Evropě mimo EU se může zvýšit z loňských 8,7 mil. t na 12,2 mil. t, zejména díky Rusku a Ukrajině. Konečný výsledek bude záviset především na počasí, mrazy mohou zpracování negativně ovlivnit. V Rusku bylo na začátku října sklizeno asi 35 % ploch při průměrném výnosu 36,9 t/ha (loni průměrně 30,5 t/ha). Na Ukrajině bylo do konce září sklizeno 36 % ploch.

14. 11. 2011