CEFS – Výbor evropských výrobců cukru
nesouhlasí s návrhem ukončit kvótový systém v roce 2015


Sdružení CEFS, reprezentující evropské výrobce cukru, vyjadřuje své silné znepokojení nad návrhem Evropské komise, který si klade za cíl ukončit systém cukerních kvót v roce 2015. Takové rozhodnutí Komise je překvapením – domnívali jsme se totiž, že původním záměrem Evropské komise bylo platnost současného kvótového systému prodloužit.

Uvedený návrh je v rozporu s postojem CEFS, který podporuje prodloužení systému kvót, obdobně se neshoduje také se stanoviskem Evropského parlamentu. CEFS bude spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou ministrů, aby byl tento návrh Evropské komise změněn.

Hodnocení dopadů, kterým Evropská komise zdůvodňuje předložené zrušení kvótového systému v roce 2015, pak také obsahuje některé rozpory, jako je předpoklad nárůstu evropské produkce, zatímco výnosy, ceny řepy i cukru podle odhadů poklesnou. Uvedená statistika navíc nebere v potaz možnost příp. změn v důsledku proměnlivosti produkce a jejích dopad na specifický dlouhodobý obchodní model výroby řepného cukru.

CEFS se domnívá, že celkový směr společné zemědělské politiky by měl zajistit zásoby potravin pro evropské konzumenty a zároveň progresivně zvyšovat efektivitu a udržitelnost produkce. Zabezpečení potravin se stalo klíčovým tématem a nedávný vývoj v evropském cukerném odvětví ukázal, jak důležité je mít spolehlivé zdroje dodávky a vyhnout se tak přílišné nestabilitě, především v dobách neklidu na trhu. Během tohoto období evropský cukrovarnický průmysl dokázal, že je – v současném rámci – nesmírně spolehlivým dodavatelem co se týče reálné dodávky, udržitelnosti a kvality výrobku.

12. 10. 2011

Tisková zpráva CEFS, zdroj: www.cefs.org