Setkání nejen u cukrové řepy ve Slovči

Tradiční polní den zaměřený na pěstování kukuřice a cukrovky uspořádala koncem měsíce září firma VP Agro, spol. s r.o., ve spolupráci s dalšími podniky ve Slovči na Nymbursku. Tato oblíbená akce jako každoročně, tak i letos, přilákala stovky zemědělců.

Program byl velmi bohatý, a tak si jistě všichni přišli na své. Velké pozornosti z řad přihlížejících se těšilo předvádění moderní zemědělské techniky, mimo jiné i na sklizeň cukrové řepy.

Účastníci polního dne měli možnost zapojit se do soutěží a vyhrát hodnotné ceny. V jedné z nich měli odhadnout, kolik procent z vystavené bulvy se odkrojí, aby vyhovovala normě. Příslušná řepa byla seříznuta rovným hladkým řezem pod posledními zelenými řapíky, takže by se z ní již nemělo odkrojit nic. Těm, kteří tipovali správně, byly v závěru polního dne předány ceny.

Polní den jako vždy uváděl ing. Milan Prokop z pořadatelské firmy VP Agro, který upozorňoval, na co by přítomní měli zaměřit pozornost. V úvodu přítomné také uvítal ředitel Zemědělské společnosti Sloveč, a.s., ing. Jiří Sobota. Rozsáhlé pokusy se nacházely na pozemcích tohoto zemědělského podniku. Účastníci polního dne měli mimo jiné možnost porovnat různé pěstitelské technologie a odrůdy cukrové i krmné řepy.

Zemědělská společnost Sloveč hospodaří na téměř třech tisících hektarech zemědělské půdy. Cukrovka na zdejších polích v letošním roce zaujímala 445 hektarů, což představovalo skoro patnáct procent z celkové výměry.Účastníci polního dne si prohlédli odrůdové pokusy


Miroslav Vrabec ze společnosti Selgen představil novou odrůdu cukrovky Resimax


Na poli probíhala ukázková sklizeň cukrovky


Jiří Sobota spolu s Milanem Prokopem vyhlásili výsledky soutěže


28. 8. 2011
Text a foto: Ing. Hana Honsová, ČZU Praha