Prohlídka dobrovického závodu je otevřena i pro veřejnost

Možnost prohlédnout si provoz cukrovaru a lihovaru v Dobrovici letos umožňuje prostřednictvím Dobrovických muzeí od 26. září sezonní prohlídkový okruh i široké veřejnosti. V loňské kampani (od září do prosince) si mohly prohlédnout provoz pouze školní skupiny. Otevřením závodu pro veřejnost reaguje společnost TTD na značný zájem o tento prohlídkový okruh. Na prohlídku je nutné se předem objednat.

Prohlídka s průvodcem trvá přibližně 90 minut, vstupné činí pro skupiny do 15 osob 80 korun, nad 15 osob pak 40 korun. Dobrovická muzea nabízejí poloviční zvýhodněné vstupné pro děti, studenty a seniory. Prohlídka muzea spojená s exkurzí v závodě umožňuje poznání cukrovarnické historie a současnosti, teorie s praxí. Okruh provede návštěvníky celým cukrovarem od příjmu řepy a ukládky až k výrobě cukru, navštíví i lihovar.


28. 8. 2011
Kontakt: tel: 326 374 211, E: muzeum@tereos.com, www.dobrovickamuzea.cz
Pozvánka: zde