Cukr, cukřík, cukříček

„Cukr, cukřík, cukříček“ je název výstavy baleného cukru a homolí ze sbírky známé sběratelky Miloslavy Žďárské. Výstava byla zahájena vernisáží 12. května v 17. hodin, probíhá v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci. Celkem je zde představeno osm zaniklých „severočeských“ cukrovarů na Žatecku a Lounsku a jejich krátké historie (Žatec, Březno, Postoloprty, Louny, Lenešice, Chlumčany, Peruc, Krásný Dvůr), včetně dobových pohlednic. Jelikož se jedná o výstavu balených cukrů, a tudíž i kostek, tvoří nezbytný panel o dačickém objevu kostky cukru. Finanční podporu pro realizaci výstavy zajistil Cukrovary a lihovary TTD, a.s., které se prezentují v samostatném oddílu výstavy.

Pro návštěvníka je výstava nesmírně zajímavá, neboť se zde setká s obaly cukrů, resp. se sériemi zcela neznámými. Jen namátkou lze uvést přes 200 ks různých kostek s náměty „domina“, dále pak světových věží a významných výškových staveb, dopravních značek, květin, ovocných plodů, brouků, numismatických unikátů aj. Mezi kuriozity patří hygienická balení s chemickými vzorci cukrů a sladidel vyskytujících se v přírodě, nebo 44dílná série s fotografiemi všech amerických presidentů, včetně jejich podpisů a období jejich vlády (od Washingtona až po Obamu). Nechybí ani desetidílná série s historií kostky – Jakub Rad a paní Radová, nebo originál kostky z 30. let minulého století s původními obaly.

Homole, které jsou dnes již unikáty, resp. pouze souvenýrové předměty zde zaujímají také nezanedbatelnou část. Jsou zde vystaveny homole od 0,5metrových až po miniatury cca 5 cm vysoké. Zkrátka – je zde na co se dívat, ale jen do 21. srpna 2011, kdy bude výstava ukončena. Kromě toho jsou v tomto muzeu ve stejném termínu jako výstava cukrů i ukázky modelů a historie Rakousko-Uherských válečných lodí a detaily týkající se unikátního projektu obytné zahradní kolonie v Lounech navržené známým architektem Janem Kotěrou na přelomu 19. a 20. století.

Regionální museum v Žatci má řadu stálých expozic: soubor chmelových známek (počítání věrtelů), pravěk středního Poohří, historický a urbanistický vývoj města Žatce aj. A jak uvádí sama ing. Žďárská „Samotné regionální muzeum je krásné a překvapivě bohaté. Okolí Žatce bylo osídleno nepřetržitě od nejstarších dob a z každé etapy jsou zde vystaveny nálezy. Hotová učebnice prehistorie.“
Budova Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci


Z expozice výstavy „Cukr, cukřík, cukříček“

9. 8. 2011
Autor: Jaroslav Gebler