Setkání nejen nad porosty cukrovky v Zaloňově

V letošním roce vypadají na našich polích porosty cukrové řepy vesměs velmi nadějně a pokud bude dostatek vláhy, lze očekávat vysokou úrodu. Pěkné pokusy s cukrovkou a dalšími plodinami si mohli za odborného výkladu prohlédnout účastníci polního dne nazvaného „Den agronoma“, který se uskutečnil 17. června v Zaloňově na Náchodsku.

Pokusy s různými odrůdami a ošetřeními byly založeny na pozemcích zemědělského podniku UNIAGRO, s.r.o., Zaloňov. Jak uvedl agronom ing. Karel Silovský, podnik hospodaří na zhruba 1 320 hektarech, z čehož asi 130 hektarů zaujímá cukrová řepa.

Letošní v pořadí již sedmnáctý ročník se těšil vysoké účasti. Pokusy s pšenicí, řepkou a cukrovkou si přišlo prohlédnout celkem zhruba sto zájemců. Účastníci polního dne měli možnost nejen se seznámit s rozsáhlými pokusy, ale také se mohli občerstvit. K vidění byla i nejnovější zemědělská technika.
Zástupci zúčastněných firem podávali informace o odrůdách

20. 6. 2011
Autor: Hana Honsová, ČZU Praha

& &  & &