2. konference ESST

Ve dnech 30. 5. až 1. 6. 2011 se konala v Bratislavě konference evropských cukrovarníků, které se zúčastnilo 350 odborníků ESST (European Society of Sugar Technologists), členů Sdružení německých cukrovarnických techniků VDZ (Verein Deutscher Zuckertechniker), Odborného sdružení cukrovarů Rakouska FZÖ (Fachverein der Zuckerfabriken Österreichs), zástupců českých a slovenských cukrovarů a dalších hostů. Konferenci předcházela 29. 5. schůze výboru ESST, na které byl prezidentem ESST zvolen D. Bouree ze společnosti Saint Louis Sucre. Program zahrnoval tři dny odborných přednášek, prohlídku vystavených posterů a společenský program. Je nutno ocenit velmi dobře připravené mezinárodní setkání cukrovarníků a poděkovat všem organizátorům z Agrany a ze Slovenských cukrovarů za odborně i společensky vysoký standard celé akce.
Hotel Radisson Blu – místo konání 2. konference ESST


Vystoupení J. Mariharta ze společnosti Agrana

9. 6. 2011

Autor: Evžen Šárka, VŠCHT Praha