Bioetanol je v Brazílii jedničkou v obnovitelných energiích

Podíl bioetanolu vyrobený převážně z cukrové třtiny v Brazílii dosáhl 18,1% podílu na celkové spotřebě energie v zemi.

V Brazílii je etanol nejvýznamnějším zdrojem obnovitelné energie. Jak zdůraznil velvyslanec této jihoamerické země Everton Vargas na kongresu Deutschen Umwelthilfe (DUH) o bioenergiích, který se konal v uplynulém týdnu v Berlíně, dosáhl etanol 18,1% podílu na celkové spotřebě energií v zemi. Tím předstihl biolíh i vodní energii, která se podle jeho údajů podílela na celkové spotřebě 15,3 %. Brazilský energetický mix se podle názoru Vargase vyznačuje jednou z nejvyšší trvalé udržitelnosti na světě. V současné době pochází 47 % spotřeby energie z obnovitelných zdrojů.

Brazilský velvyslanec vyjádřil podiv nad tím, že se řidiči aut v Německu obávají 10% příměsi etanolu do pohonných hmot (E10). V Brazílii jsou auta poháněna již od 70. let buď ze 100 % etanolem, fosilními palivy nebo směsí obojího. Technologii výroby automobilů s hybridním pohonem (Flex Fuel Vehicle, FFV) vyvinuli experti z brazilské dceřiné společnosti německých koncernů Bosch a Volkswagen. Odbyt aut s hybridními motory od té doby dramaticky stoupl. Nadějnou se jeví podle názoru velvyslance budoucnost německo-brazilské spolupráce v oblasti energetického odvětví, která byla dojednána v roce 2009 a praktického naplnění došla na podzim loňského roku. V říjnu 2010 se v Sao Paolo dohodly obě strany na ambiciózním plánu vzájemné spolupráce v oblasti vědy, technologií a inovací.

26. 5. 2011

Autor: Dana Nehasilová
Zdroj: Agronavigátor dle Ethanol ist wichtigste erneuerbare Energie in Brasilie [2011-05-24], www.topagrar.com