Biopaliva jako šance pro rozvíjející se země

Podle aktuální studie FAO představují obnovitelné zdroje energie šanci pro rozvíjející se země. Investice do tohoto odvětví zajistí také pracovní místa.

Poptávka po surovinách na výrobu biopaliv je v Evropě ohromná. Investice do výroby biopaliv by mohly být výhodné pro rozvojové země. To jsou podle švýcarské agrární informační služby (lid) závěry nejnovějšího projektu FAO s názvem „Bioenergie a potravinová bezpečnost“.

Zejména ve venkovských regionech jsou nezbytně nutné investice do zemědělství a odvětví dopravy, uvádí se ve studii. Investice do výroby biopaliv přinášejí pracovní místa a lidé mají zajištěny příjmy na nákup potravin, což by mohlo přispět k posílení potravinové bezpečnosti. Investice do výroby bioenergií však musejí být prováděny s ohledem na jejich trvalou udržitelnost, zdůraznili experti ve studii Organizace OSN pro výživu. Je třeba zohlednit omezené zdroje ploch, které jsou nezbytné pro výrobu potravin.

25. 5. 2011

Autor: Dana Nehasilová
Zdroj: Agronavigátor dle FAO-Studie: Biotreibstoffe als Chance in Entwicklungsländern [2011-05-20], www.agrarheute.com