Oslava výročí 180 let cukrovaru v Dobrovici

Slavnostní shromáždění při příležitosti 180 let činnosti dobrovického cukrovaru uspořádala společnost Tereos TTD v areálu Dobrovických muzeí. Na sektání, kterého se zúčastnili zástupci akcionářů, dalších cukrovarnických společností, spolupracujících firem, státních institucí, pěstitelů, škol, ústavů a především bývalí i současní zaměstnanci, si všichni připomenuli historii tohoto našeho nejstaršího cukrovaru (také i nejstaršího cukrovaru ve střední Evropě), také však i historii výroby cukru na našem území. Pan Duval, představitel hlavního akcionáře, francouzské společnosti Tereos, porovnával výrobu cukru z cukrové třtiny a řepy. Tereos vlastní cukrovarnické závody v Brazílii i v Africe, proto může obě cukerné plodiny dobře hodnotit. Podle slov Philippa Duvala lze očekávat, že se současná konkurenční výhoda třtiny, levná pracovní síla, v krátké budoucnosti s řepou vyrovná. Řepné cukrovarnictví tak jistě není na konci své cesty.

Akce byla i vhodnou příležitostí ke křtu (cukrem, jak jinak) knihy ing. Daniela Froňka, který provedli ing. Reinbergr s paní Marií Hradcovou. Publikace, i když se nejvíce věnuje historii dobrovického závodu, popisuje i další dva jubilanty TTD: cukrovar v Českém Meziříčí a lihovar v Chrudimi, které oba letos slaví 140 let svého trvání.

Oslava výročí cukrovaru v Dobrovici byla i dobrou příležitostí k neformálním rozhovorům, stejně, jak tomu bývá i na podobnách akcích. Účastníci měli také možnost prohlídky cukrovarnické a řepařské expozice Dobrovických muzeí, které se představily v pozměnené podobě a byly tak zajímvé i pro ty, kteří je navšívili v minulosti.

Pro širokou veřejnost pokračovala oslava v odpoledních hodinách kuturním programem v areálu muzeí – vystoupením pěveckých sborů Plamínek a Skřivánek, vystoupením mažoretek, divadelního spolku Dobrovít, kapely Dobrovanka nebo pěveckého sboru Dobrovan. Vrcholem programu je open-air koncert orchestru pardubické filharmonie pod vedením dirigenta Miloše Formáčka.
Účastníky přivítal generální ředitel a předseda představenstva Tereos TTD, ing. Oldřich Reinbergr


Hovoří prezident společnosti Tereos, předseda dozorčí rady Tereos TTD, Philippe Duval


S historií cukrovaru seznámil přítomné ředitel cukrovaru ing. Libor Gracl


Křest publikace „Dobrovické bílé zlato v proměnách času“


Autor knihy ing. Daniel Froněk


Publikace o historii závodů TTD v Dobrovici, Českém Meziříčí a Chrudimi


Společnost TTD připravila k 180. výročí speciální tématické spotřebitelské balení cukru


V souvislosti s výročím představila Dobrovická muzea upravenou expozici,
na snímku maketa cukrovaru v Českém Meziříčí zhotovená v roce 1971 ke 100 letům tohoto cukrovaru


19. 5. 2011