Tisková zpráva

NOVÉ SMĚŘOVÁNÍ STRUBE-DIECKMANN
Firma Strube přebírá obchod s osivem cukrovky od firmy DieckmannJako následek evropského tržního řádu pro cukrovku spojují po více než 40 letech úspěšné kooperace společnosti Strube a Dieckmann aktivity v oblasti cukrovky pod jednotné řízení. Podnikatelská skupina Strube přebírá tržní segment osiva cukrovky od svého kooperačního partnera, firmy Dieckmann. Odpovídající smlouvu podepsali majitelé, Sina Isabel Strube a Johannes Dieckmann, koncem února. Značka STRUBE-DIECKMANN bude prozatím dále pokračovat. Sídlem společnosti bude v budoucnu Söllingen.

Již více než čtyři desítky let uvádějí firmy Strube a Dieckmann jako samostatně řízené společnosti úspěšně na trh v celém světě osivo cukrovky pod společnou značkou STRUBE-DIECKMANN. Seskupením aktivit v oblasti cukrovky ve společnosti Strube by měly být využity efekty synergie a dlouhodobě by měla být zajištěna mezinárodní konkurenceschopnost "modré pilulky" jako perspektivního produktu.

„Tímto vývojem roste naše společnost a my přehazujeme výhybku na globální konkurenceschopnost“, vysvětluje Sina Isabel Strube. „Podnikatelská skupina Strube šlechtí, nyní již v páté generaci, již více jak 130 let pšenice, cukrovku a žito a tímto krokem sdružuje všechny své aktivity do Söllingenu. Společnost zůstává nezávislou a nadále si stojí za vysokým výkonem svých odrůd.“ Všem zaměstnancům bude nabídnuto místo u firmy Strube.

„Naše kooperace byla 40 let nepochybně úspěšná. Avšak trh nyní požaduje přizpůsobení novým podmínkám“, doplňuje Johannes Dieckmann, který svoji podnikatelskou skupinu nyní nově směřuje. „Vidím velké šance v kvalitním osivu na světově rostoucích trzích olejnin a obilovin. V budoucnu budeme na našem stanovišti v Sülbecku šlechtit odrůdy hybridní řepek, pšenic, ječmenů a žita budeme je prodávat jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.“ Reaguje tak na stoupající poptávku po surovinách na agrárních trzích.

Firmy Strube a Dieckmann se tímto krokem důsledně připravují na požadavky budoucnosti.Sina Isabel Strube a Johannes Dieckmann


Sídlem společnosti Strube-Dieckmann je Söllingen. Značka STRUBE-DIECKMANN bude prozatím dále pokračovat. Další informace: Strube-Dieckmann GmbH & Co. KG, Tel: 05354/809-0 und Dieckmann GmbH & Co. KG, Tel: 05724/9519-0Söllingen/Sülbeck, 5. března 2008

STRUBE-DIECKMANN GmbH & Co. KG