Chemie a paliva

V Preze-Dejvicích dnes probíhala akce „Chemie a paliva“, která měla za cíl oslovit širokou veřejnost, především pak středoškolskou mládež. Akce se konala na prostranství mezi budovou A VŠCHT Praha a Národní technickou knihovnou, bylo zde možné uvidět např. automobily poháněné zemním plynem, model rafinérie nebo alternativními palivo z vodních řas i řadu dalšího. Součástí programu byla panelová diskuze v Ballingově knihovně NTK na téma „Energetické zdroje budoucnosti“, na které vystoupili přední odborníci z VŠCHT Praha a dalších vědecko-výzkumných institucí. Na akci se prezentovalo i využití bioetanolu k pohonu spalovacích motorů (partnerem akce byla společnost Tereos TTD) a některé modely FFV automobilů.

18. 5. 2011