Obnovitelné zdroje by mohly s podporou vlád výrazně vzrůst

Obnovitelné zdroje energie by mohly do roku 2050 krýt světovou poptávku z téměř 80 procent, pokud tomu budou vládní politiky nakloněny. Uvádí to zpráva OSN, kterou schválily vlády.

Rozpětí této předpovědi je ale velmi široké, a to od 15 do 77 procent pro rok 2050. Nyní zajišťují obnovitelné zdroje asi 12,9 procenta dodávek elektřiny na světový trh.
Zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) o podpoře solární, větrné a vodní energetiky zhruba odpovídá návrhu, který zpracovali vědci. Ekologové dodali, že některé postřehy dostaly menší váhu, zejména kvůli opozici ropných exportérů.
„Téměř 80 procent zásobování světa energií můžou zajistit obnovitelné zdroje do poloviny století, pokud dostanou patřičnou podporu veřejné politiky,“ píše dokument IPCC.
Zpráva podotýká, že posun k ekologičtější energetice také pomůže snižovat emise skleníkových plynů. Vedle globálního oteplování se jim přičítají také další klimatické změny včetně záplav, sucha, vln veder a stoupání mořské hladiny.
Instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů v posledních letech již rostla a jejich náklady na výrobu energií klesaly, podotýká také materiál. Zejména se díky vládním dotacím zvýšila kapacita solárních elektráren, napsala agentura Reuters.

11. 5. 2011

Zdroj: Biom.cz dle Ekolist.