Výstava „Cukr, cukřík, cukříček“

Vernisáž výstavy proběhne 12. května 2011 od 17 hodin v hlavní budově Regionálního muzea K. A. Polánka Žatec. Akce potrvá do 21. srpna 2011.

První část výstavy je zaměřena na historii cukrovarů, které působily na Žatecku a Lounsku (Žatec, Březno u Postoloprt, Krásný Dvůr, Peruc, Chlumčany, Lenešice a Louny). Představena bude i největší společnost působící v ČR – Tereos TTD, a.s., která poskytla finanční prostředky na vydání baleného cukru s logem muzea v Žatci. Tuto pozornost obdrží každý návštěvník jako bonus ke vstupence.

Druhou částí výstavy je sbírka baleného cukru a cukrových homolí sběratelky Miloslavy Žďárské z Prahy, která čítá cca 95 000 ks cukrů v sáčcích a ostatní (kostky, tyčinky, homole a další) se snaží ze všech sil spočítat. Sbírka se doplňuje a rozrůstá o nové přírůstky. Návštěvníci se také seznámí s historií pěstování cukrové řepy u nás, s jejím zpracováním, s historií vzniku cukru i s jednotlivými druhy cukru.


9. 5. 2011

Zdroj: Dobrovická muzea