Ke kampani 2007/08 v České republice


Vegetační období lze charakterizovat především jako teplé a suché. Na jeho začátku se průměrné srážky pohybovaly pod normálem, zejména v dubnu byly 4,1 mm, což je téměř 10x méně, než dlouhodobý průměr. Červenec a srpen byly rovněž pod dlouhodobým průměrem – přes 60 mm, proti téměř 80 mm normálu. V září srážky dosáhly v řepných oblastech hodnoty 101,7 mm, což je proti normálu 50 mm více než dvojnásobek. Celoroční srážky v řepných oblastech byly 632 mm. Obdobně atypické byly i teploty, které se během června až srpna držely těsně pod 20 °C. Charakteristické pro uplynulý rok bylo též, že v listopadu padl druhý teplotní rekord od roku 1775, kdy se u nás začaly meteorologické údaje sledovat. Průměrná celoroční teplota byla 10,1 °C.

Tyto klimatické podmínky zapříčinily zhoršenou technologickou jakost cukrovky ve srovnání s předchozími dvěma až třemi kampaněmi. Průměrná cukernatost dosáhla 16,47 %, což je téměř o 2 % méně než v kampani 2006/07. S obdobnými problémy se setkali zemědělci i v ostatních zemích EU.
Mezníky kampaně 2007/08:
- uplynulo 220 let od zahájení výroby cukru na našem území (první rafinace třtinové suroviny ve Zbraslavi),
- v provozu byl minimální počet cukrovarů (sedm) v důsledku ukončení činnosti společnosti Eastern Sugar ČR,
- plnoprovozní chod komplexu cukrovar-lihovar s výrobou biopaliva,
- byl založen Svaz lihovarů ČR, sdružující výrobce biopaliv především z řepných produktů (10 členů).

Uplynulou kampaň zahájil jako první cukrovar v Opavě, 17. 9. (o týden dříve, než v roce 2006/07), s rozdílem jednoho dne následoval cukrovar v Prosenici a poté v Dobrovici. Poslední cukrovar (Hrušovany) byl uveden do provozu 5. 10.

Kampaň byla ukončena ve všech cukrovarech do konce roku 2007. Jako první skončil zpracování řepy cukrovar Hrušovany 7. 12. (minulou kampaň Hrochův Týnec 29. 11.) a poslední, s nejdelší kampaní trvající 101,5 dne, Opava – 27. 12. Průměrná doba zpracování řepy v českých cukrovarech byla 83,4 dne.

Zpracováno bylo přes 2,415 mil. t řepy na cukr. Průmyslové zpracování řepy na bioetanol a průmyslové užití melasy vzrostlo více než trojnásobně, z předchozích 180 tis. t na 556 tis. t.

V roce 2006 byla sklizňová plocha cukrovky 55,8 tis. ha, v kampani 2007 poklesla výměra řepy pro výrobu cukru na 44,14 tis. ha. Průměrný výnos v ČR byl 54,7 t/ha, nejvyšší 62,4 t/ha.

Podle kampaňových hlášení bylo z řepy vyrobeno 353,9 tis. t cukru, hodnota velmi blízká české kvótě přidělené Evropskou unií (355 tis. t bílého cukru). Výtěžek bílého cukru z řepy byl proti předchozím letům výrazně nižší, vzhledem k nízké cukernatosti řepy, a to 13,79 %, výnos polarizačního cukru dosáhl 9,01 t/ha.

Výroba melasy byla díky dobré kvalitě cukrovky a technologické kázni poměrně nízká, činila 97,8 tis. t, přepočteno na polarizaci 50 %. V důsledku toho, že ve společnosti Cukrovary a lihovary TTD je část produkce zkvasitelných sacharidů určena pro pokampaňovou výrobu biopaliva, bude zřejmě nedostatek melasy na trhu.

Kvalitě bílého cukru byla věnována velká pozornost během celé kampaně a výrobci proto dosáhli výborných parametrů. Celostátní průměr činil podle evropského systému 10,8 bodů. Barva v roztoku se pohybovala v jednotlivých cukrovarech mezi 21,0 a 33,0 IU, průměrná barva typy byla 1,4 (v mezích 0,8 až 2,0) a průměrný popel 0,008 % (0,003 až 0,014 %).

Pevná paliva využívalo pět závodů, kapalná čtyři a plyn tři. Spotřeba měrného paliva k výrobě bílého cukru se pohybuje v rozmezí 2,65 až 3,85 % ř. a spotřeba elektrické energie 16,9 až 24,5 kWh/t ř.