Pěstitelské plochy cukrovky v EU stoupají

Podle aktuálních informací Mezinárodní konfederace evropských pěstitelů řepy (CIBE) v Bruselu by měl být výsev pro rok 2011 ve většině zemí EU ukončen popř. těsně před dokončením. V některých severo- a východoevropských regionech je však ještě v plném proudu. Jak bylo zjištěno, výsev letos začal dříve.
Podle nejnovějších odhadů dosahují pěstitelské plochy cukrovky v EU v tomto roce přibližně 1,58 mil. ha. To znamená meziroční vzestup o 2,6 % (zhruba 40 500 ha).
Maďarsko a Litva pěstitelské plochy cukrovky rozšíří relativně výrazně – o 13,3 % popř. o 10,0 %. Tento vzestup však odpovídá pouze ploše zhruba 3 200 ha.
Také Německo a Francie vykazují rozšiřování ploch, které sice procentuálně vypadá jako nevýrazné (6,9 % popř. 2,3 %), ale plošně činí téměř 25 000 popř. 10 000 ha.
Tři země naopak budou pěstitelské plochy omezovat – Itálie, Polsko a Rumunsko. Obzvlášť drastický je vývoj v Itálii, kde pokles ploch dosáhl 16,5 % (10 000 ha). Také pro Polsko a Rumunsko se v současné době počítá s omezením ploch zhruba o 5 600 a 1 000 ha.
U plošných údajů a změn se přihlíží k následujícím okolnostem:

  • Ve Spojeném království slouží jako základ pěstitelských ploch v roce 2010 „sklizené plochy“ a nikoliv oseté plochy na jaře 2010, protože vzhledem k horším povětrnostním podmínkám na podzim a v zimě 2010/11 nemohlo být přibližně 14 000 ha sklizeno.
  • Plošné údaje obsahují také plochy cukrovky pro produkci bioetanolu. V rámci EU to v předchozím období bylo celkem 135 000 ha, přičemž 89 600 ha připadlo na Francii, 33 500 ha na Německo, 8 100 ha na Českou republiku, 2 800 ha na Belgii a necelých 1 000 ha na Spojené království.
  • Zahrnuty jsou rovněž pěstitelské plochy cukrovky pro výrobu bioplynu.

Pěstitelské plochy cukrovky v EU v roce 2011 (odhad, březen 2011)
  Země Plocha (ha) Změny oproti roku 2010 (%)
  Francie 390 000 +2,6
  Německo 387 000 +6,9
  Polsko 190 000 –2,9
  Velká Británie 100 000 +7,1
  Nizozemsko 75 500 +3,0
  Belgie 64 148 +7,8
  Česká republika 58 500 +1,9
  Itálie 52 000 –16,5
  Rakousko 46 500 +3,7
  Španělsko 45 000 +0,1
  Dánsko 39 200 0,0
  Švédsko 38 500 +4,1
  Rumunsko 19 000 –5,0
  Slovensko 17 500 +3,7
  Litva 16,500 +10,0
  Finsko 15 000 +2,7
  Maďarsko 15 000 +13,3
  Řecko 14 000 +4,7

4. 5. 2011

Autor: Dana Koubová
Zdroj: Agronavigátor dle Die Zuckerrübenzeitung, 47, 2011, č. 3, s. 7.