Pokusy k výnosům cukrovky na biopalivo

Na výkonnost odrůd a potřebu dusíku u cukrovky pro produkci bioplynu jsou zaměřeny dva pokusy, které v současné době provádí Kuratorium pro pokusnictví a poradenství v pěstování cukrovky.

Jak bylo minulý týden oznámeno, na šesti stanovištích po celém Německu bude zjišťován výnos sušiny celkem u 18 odrůd cukrovky a u jedné odrůdy krmné řepy. Série pokusů ve spolupráci s Ústavem pro výzkum cukrovky v Göttingenu by měla poskytnout informace o tom, jak hodnotit výnosy biomasy odrůd za stejných stanovištních podmínek.

V dalším pokusu se dvěma odrůdami cukrovky bude podle údajů Kuratoria testováno, zda se v závislosti na odrůdě liší optimální hnojení dusíkem.

Kuratorium vidí v cukrovce zajímavou alternativu ke kukuřici jako surovině pro produkci bioplynu. Již počátkem roku vydalo brožuru s poradenskými doporučeními pro pěstování cukrovky na biopalivo, ve které je objasněna volba odrůd, hnojení, ochrana rostlin a sklizeň. Brožuru je možné stáhnout si zdarma z internetu.

15. 4. 2011

Autor: Mgr. Dana Koubová
Zdroj: Agronavigátor dle topagrar