Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA 2008


„Letošní SALIMA již nyní drží jedno prvenství, a to v mezinárodní účasti. Ještě nikdy v historii tento mezinárodní veletrh nehostil takový počet oficiálních delegací ze zahraničí,“ prohlásil na úvod svého zahajovacího projevu český ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Zahájení Mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA 2008 se zúčastnily delegace vedené představiteli resortů zemědělství a potravinářství z devíti zemí, vedle České republiky také z Albánie, Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Litvy, Polska, Slovenska a Švédska. Během dne se k nim připojí ještě delegace z Rumunska, Turecka a Slovinska a všichni společně budou na konferenci FOOD FORUM jednat o budoucnosti evropského trhu s potravinami. Jak na zahájení vysvětlil generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Škrla, půjde o jakousi generálku na zasedání ministrů zemědělství Evropské unie, které v Brně proběhne v červnu příštího roku v době českého předsednictví v EU.

Na problémy českých a evropských potravinářů ve svém projevu na zahájení veletrhů upozornil prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman. Otevírání evropského trhu produktům ze třetích zemí, které v mnoha případech nejsou zárukou vysokých standardů bezpečnosti, podle něj poškozuje evropské potravináře a farmáře. „Dle názoru potravinářů a zemědělců Evropská unie musí zajistit rovnou konkurenci pro své producenty. Pro všechny musí platit stejná pravidla, vysoké evropské standardy musí být dodržovány a hájeny i na světové scéně. Pokud máme tyto standardy, nemohou být hranice EU otevřené pro libovolné dovozy,“ prohlásil Toman. V souvislosti se vzrůstajícími a také novými legislativními požadavky na kontrolu bezpečnosti potravin pak vyzval stát, aby se větší mírou finančně podílel na jejich plnění. Placení různých vyšetření a kontrol zvláště malé a střední podnikatele silně zatěžuje a podle Tomana mnohdy snižuje jejich konkurenceschopnost.

Nesnadnou pozici potravinářů ve svém zahajovacím projevu přiznal také ministr Petr Gandalovič. Mimo jiné se dotkl nárůstu cen potravin, který označil za logický důsledek předchozí několikaleté stagnace, ale nikoli dlouhodobý trend. Zmínil také palčivou otázku vztahu potravinářů k obchodním řetězcům a vyloučil, že by k jejímu řešení mohla přispět nějaká legislativní změna. Pomoci by měla spíše osvěta a vedení spotřebitelů k zájmu o kvalitní a bezpečné potraviny českých výrobců. V této souvislosti ministr Gandalovič vyzval, aby se pozornost namísto na co nejnižší cenu koncentrovala na kvalitu a bezpečnost. Právě ta by se do budoucna měla stát nejdůležitějším bodem komunikace zemědělců, potravinářů, ale i obchodních řetězců směrem ke spotřebiteli. „Věřím, že se při prohlídce jednotlivých expozic o kvalitě českých potravin sami přesvědčíte,“ dodal ministr.4. 3. 2008