Valná hromada Svazu pěstitelů cukrovky Čech

Ve středu 6. dubna 2011 proběhla v Bezně 21. řádná Valná hromada Svazu pěstitelů cukrovky Čech. Konala se v termínu, ve kterém mají pěstitelé cukrové řepy, dodavatelé společnosti TTD, zaseto již ca 90 % ploch cukrovky (33 500 ha). Časný termín výsevu a příznivý průběh počasí jsou příslibem úspěšné sezóny. Současné vysoké ceny cukru a poptávka po této komoditě v Evropě pak podporují dobré zhodnocení produkce (cukrovary TTD již prodávají cukr ze sklizně 2011). Svazu pěstitelů cukrovky Čech se podařilo po složitých jednáních se společností TTD dojít k dohodě v řadě sporných bodů (minimální cena cukrovky, systém výkupu, příplatky při pozdní a časné dodávce ad.), cukrová řepa je tak pro dodavatele TTD zhodnocením značně zajímavou plodinou. Podrobnější informaci najdou čtenáři v č. 5/6 Listů cukrovarnických a řepařských.

7. 4. 2011