Cukrovary a lihovary TTD, a. s., hospodařily v loňském roce se ziskem
Do měsíce navíc společnost změní název i logo


Ve čtvrtek 31. března 2011 proběhla řádná Valná hromada společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a.s, hodnotící hospodářské období od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010. V tomto fiskálním roce dosáhla společnost zisku po zdanění 530 milionů korun.

Finanční výsledek zahrnuje hospodaření cukrovarů v Dobrovici a Českém Meziříčí, Balicího centra v Mělníku a lihovarů v Dobrovici a v Chrudimi. Výsledek vykázal v porovnání s předchozím účetním obdobím nárůst o 113 %. Tržby společnosti vzrostly o 13 % na 4,84 miliardy korun, a to především díky vyprodání celé produkce hodnoceného období i zásob z minulého roku. Významný vliv na hospodaření společnosti mělo také snížení plateb do rozpočtu EU, které již v tomto roce neprobíhaly.

V kampani 2009/10 společnost Cukrovary a lihovary TTD, a.s., vyrobila 230 tisíc tun krystalického cukru. Z tohoto množství bylo 82 tisíc tun zabaleno do drobných spotřebitelských balení. V lihovarech společnosti bylo vyrobeno 624 tisíc hektolitrů surového lihu, 454 tisíc hektolitrů bezvodého lihu určeného pro přimíchávání do automobilových benzinů a paliva E85, 150 tisíc hektolitrů jemného lihu a 62 tisíc tun řepných pelet.

Významným bodem jednání Valné hromady bylo schválení nového názvu společnosti. Akcionáři jednohlasně schválili nový název společnosti – Tereos TTD, a.s. Do konce dubna bude změna názvu zapsána v obchodním rejstříku a nabude platnosti. Se změnou názvu souvisí i nové logo. To nahradí původní korunku TTD, která se stává brandem pro výrobky společnosti Tereos TTD.

Důvodem změny názvu je rozhodnutí majoritního vlastníka společnosti, francouzského koncernu Tereos, o zavedení jednotné identity v celosvětovém měřítku. Skupina Tereos v současnosti působí na třech kontinentech (Evropa, jižní Amerika, Afrika) a v 35 závodech vyrábí z cukrové řepy, cukrové třtiny a obilovin více než 3,6 milionu tun cukru, 17 milionů hektolitrů lihu a bioetanolu a 1,8 milionu tun škrobárenských výrobků.

1. 4. 2011

Jakub Hradiský, vedoucí komunikace
Cukrovary a lihovary TTD, a.s.