Pokračování sporů kolem GM cukrovky v USA

Situaci kolem geneticky modifikované „Roundup Ready“ cukrovky komplikují právní manévry zúčastněných stran.

Úřad Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), složka amerického Ministerstva zemědělství (USDA), stanovil v pátek 4. 2. 2011 obecná pravidla, kterými částečně dereguloval prodej a pěstování osiva cukrové řepy „Roundup Ready“ do doby, než budou dokončeny zkoušky nezávadnosti, které vyžadovalo rozhodnutí federálního soudu v Kalifornii z července 2010. Dokument APHIS umožnil pěstování GM řepy při dodržení 18 pravidel, která prodej a pěstování „Roundup Ready“ cukrovky omezují.

Skupina pěstitelů cukrové řepy, řepařských družstev, zpracovatelů a osivářských společností podala v pondělí 7. 2. 2011 u federálního soudu ve Washingtonu DC žalobu proti zúčastněným stranám – federálním orgánům i environmentalistům: ministru zemědělství USA Tomu Vilsackovi, řediteli APHIS, Centru pro bezpečnost potravin (Center for Food Safety) a Sierra Clubu (americká ekologická organizace). Cílem podání bylo rozhodnout o platnosti dosavadního postupu, také však i tom, nelze-li některá z omezení zrušit jako nezákonná či zbytečná, a zmírnit tak podmínky pro pěstování GM cukrovky v USA. Především však zádali, aby soud potvrdil platnost dokumentu APHIS a ochránil tak pěstitele před příp. dalšími právními komplikacemi.

Ekologické skupiny naopak tentýž den, v pondělí 7. 2., požádaly soudce Jeffrey White v San Francisku (který svým rozhodnutím v létě 2010 pěstování „Roundup Ready“ cukrovky – na podání environmentalních sdružení – omezil), aby vydal příkaz, kterým by pěstování GM řepy v tomto roce zabránil. Žalobu podali Center for Food Safety, Organic Seed Alliance, Sierra Club a High Mowing Organic Seeds v roce 2007, napadli APHIS, že neprovedl dostatečně zkoušky dopadů pěstování na životní prostředí. APHIS povolil první komerční pěstování „Roundup Ready“ cukrovky v roce 2005, většina řepařů v 10 státech USA začala rychle GM řepu pěstovat, takže nyní činí 95 % z celkové úrody cukrové řepy. APHIS na základě federálního zákona použil zkráceného řízení o dopadech na životní prostředí.

Další vývoj je obtížné předvídat. Soudce White nařídil, aby zúčastněné strany předložily ve čtvrtek 17. 2. své argumenty. Nadřízený federální odvolací soud nyní zárověň rozhoduje o tom, mají-li být zničeny letošní sazečky cukrovky, jak soudce White v prosinci nařídil. Tyto řepy jsou základem produkce osiva pro rok 2012. Jednání je nařízeno na 15. 2. 2011. Právníci připouštějí, že soudy mohou přihlížet k protichůdným agrumentům, je otázkou, jak jedno soudní řízení ovlivní rozhodnutí soudu jiného. Důležité bude stanovisko odvolacího soudu.

13. 2. 2011

Zdroje:   Capital Press,  Checkbiotech
.