Pěstování GM-cukrovky v USA je znovu povoleno

Ministerstvo zemědělství USA (USDA) v pátek 4. 2. 2011 povolilo obnovení prodeje osiva geneticky modifikované cukrové řepy „Roundup Ready“ a jejího komerčního pěstování. Podle rozhodnutí USDA je pěstování cukrovky „Roundup Ready“, které bylo rozhodnutím federálního soudu v Kalifornii v polovině roku 2010 zakázáno, při dodržení přísnějších kontrol možné. Pěstitelé cukrovky a šlechtitelé osiva musí přijmout určitá opatření (např. zaznamenávat podrobné stanovištní údaje o množitelských plochách).

„Roundup Ready“ cukrovka je již druhou GM plodinou schválenou USDA během několika posledních dní, o týden dříve bylo povoleno pěstování „Roundup Ready“ vojtěšky. Tato ceneticky modifikovaná cukrová řepa, tolerantní k herbicidu Roundap, je výsledkem spolupráce amerického koncernu Monsanto a německé osivářské společnosti KWS – v USA měla v posledních letech 95% podíl na celkové produkci cukrovky.

Rozhodnutí USDA umožní včas provést jarní výsev cukrové řepy ve Spojených státech. Nebyl-li by výsev GM osiva cukrovky povolen, hrozil podle odhadů USDA pokles výměry řepy pro produkci cukru o 30 % v důsledku nedostatku osiva klasických odrůd.

8. 2. 2011

Zdroje:   agronavigator.cz,   genuity.com,   agrarheute.com.