Bioetanolový program vlády USA působí strukturální změny v zemědělství

Energetická politika USA je podle studie amerického ministerstva zemědělství (UDSA) především zodpovědná za poslední dramatické strukturální změny v zemědělství USA. Především současný boom produkce bioetanolu láká masivně investory z jiných sektorů, než ze zemědělství. Důsledkem je rapidní pokles počtu zemědělských podniků rodinného typu, zatímco velké zemědělské podniky dále rostou, což potvrzuje studie v americkém státě Minnesota. Tento vývoj je pro Ameriku typický, jak dokládá studie USDA.

12. 1. 2011

Zdroj: apic-ak.cz
dle www.agronavigator.cz (Minnesota: dramatische Strukturentwicklung in der Landwirtschaft [2011-01-06], http://www.zds-bonn.de).